Leudal Fietstocht Stap 'ns Op

Stichting Henk Arts

In het kort:

In het weeshuis verblijven 35 kinderen van 2 tot 20 jaar. Hier krijgen ze opvang en begeleiding en worden ze gesteund in het volgen van goed onderwijs. Voor deze kinderen is een goede opleiding van groot belang. Zo krijgen ze betere kansen om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan. De stichting financiert het tehuis volledig.

Het verhaal:

Weeshuis St. Martins

Port Loko, Sierra Leone

In het weeshuis wonen ongeveer 35 kinderen van 2 tot 20 jaar. Emily Gogra en haar man Peter zorgen samen met hun medewerksters voor de kinderen. In het weeshuis zorgen de kinderen ook voor elkaar. Iedereen heeft zijn eigen taken, de een doet de was, de ander bakt brood of poetst. Iedere ochtend als de zon op komt begint iedereen met zijn klusjes, daarna snel ontbijten en dan naar school. Een aantal kinderen is katholiek en een aantal is moslim. Hoewel Emily en haar man katholiek zijn, en het weeshuis in 1979 door een non is opgericht, houdt ieder kind het geloof van zijn/haar familie.

Voor deze kinderen is een opleiding van groot belang. Ze hebben immers geen familie om op terug te vallen. Ook voor de toekomst van het land is het belangrijk dat de jonge generatie een goede opleiding krijgt. Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat weeskinderen of kinderen in nood direct opgevangen worden. Het is een verworvenheid waar we trots op mogen zijn. Juist daarom is het goed te bedenken dat deze vanzelfsprekendheden niet overal gelden.

DELEN

De stichting zorgt er met vaste donateurs en doelgerichte projecten voor dat de basisvoorzieningen verzorgd zijn. Deze voorzieningen worden niet alleen door het weeshuis gebruikt maar ook door de mensen uit de buurt. De waterput wordt bijvoorbeeld ook door tientallen andere gezinnen gebruikt en in de droge tijd door honderden gezinnen.

Naast onderdak, kleding en voeding zorgt de stichting er ook voor dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen. Niet alleen basis- en voortgezet onderwijs maar juist ook vervolgopleidingen (beroepsopleiding, HBO, universiteit) zodat ze een echte kans krijgen op een betere toekomst.

BEWUSTWORDING

Naast de hulp in Sierra Leone is bewustwording ook een belangrijk doel van de stichting. Door middel van presentaties op bijvoorbeeld scholen en bij serviceclubs proberen we duidelijk te maken hoe het leven in Sierra Leone is. Vooral voor kinderen is het belangrijk om te weten hoe anders het leven kan zijn voor kinderen die toevallig niet in Nederland geboren zijn.

Bezoek de site voor meer informatie: www.helpsierraleone.com