Leudal Fietstocht Stap 'ns Op

Stichting Care Nyanza

In het kort:

Stichting Care Nyanza verleent projecthulp om een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding, inkomensverbetering na te streven en onderwijs en gezondheidszorg te ondersteunen. Zo zijn er scholen gebouwd, voorzien van meubilair en leermiddelen. Er zijn waterputten geslagen en er is een apotheeklocatie gebouwd voorzien van medicijnen. Ook worden er voor de jeugd (sport-) activiteiten georganiseerd.

Het verhaal:

Nyanza is de zuidelijke provincie in Kenia, aan de rand van het Victoriameer. Het merendeel van de bevolking is katholiek en behoort tot de LUO stam. Hier helpt de stichting de lokale bevolking zichzelf te helpen om een betere toekomst op te bouwen.

Elke aan de stichting gedoneerde euro komt beslist op de goede plek terecht en wordt besteed aan duurzame gemeenschapsprojecten die de stichting in samenwerking met de plaatselijke bevolking opzet, realiseert, onderhoudt, coördineert en controleert.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door geldelijke middelen te vergaren door middel van sponsoring en donaties.

Stichting Care Nyanza is in 2005 opgericht door John Meeuwissen uit Roggel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12059526.


Na het eerste bezoek aan zijn Foster Parents kind werd John zo gegrepen door de omstandigheden waarin de bevolking daar moet leven.   


Dit deed hem besluiten om er zich voor in te gaan zetten en hen te helpen naar een betere toekomst. Ieder jaar bezoekt hij het dorp Okota en omliggende dorpen in de provincie Nyanza aan het Victoriameer.


Elk jaar worden de projecten gecontroleerd en worden er nieuwe projecten besproken in hoeverre ze door gezamenlijke hulp van de lokale bevolking en de stichting kunnen worden gerealiseerd.